• กินอย่างไรให้หายเครียด
    สุขภาพ

    กินอย่างไรให้หายเครียด

    กินอย่างไรให้หายเครียด กินอย่างไรให้หายเครียด เมื่อพูดถึงความเครียด จะหมายถึงความเครียดทางจิตใจ แต่ในภาวะมีไข้สูง ติดเชื้อ ได้รับบาดแผล หรือผ่าตัดก็มีความเครียดเกิดขึ้น เป็นความเครียดทางร่างกาย ในภาวะเครียดร่างกายจะตอบสนองโดยการหลั่งฮอร์โมนหรือสารบาง…